Welkom in Antwerpen!
De leukste studentenstad van Vlaanderen!

Elk jaar starten er weer grote aantallen Nederlanders op opleidingen in België, waaronder Diergeneeskunde in Antwerpen. Heb jij vragen of interesse om hier te komen studeren? Neem dan contact op met de mentoren! 

Als je eenmaal een kot hebt gevonden via de universiteit of www.kotweb.be zal je je moeten aanmelden op de dienst bevolking (vreemdelingenzaken) van de gemeente waar je gaat wonen. Studenten uit de buurlanden van België kunnen kiezen tussen domiciliëring (hoofdverblijfplaats) in België of voor het behoud van domicilie in het desbetreffende buurland. In beide gevallen ben je verplicht om jezelf te registreren bij de dienst bevolking (vreemdelingenzaken).

Indien je ervoor kiest om je domicilie in België te nemen dan kan je een EU-kaart aanvragen (elektronische verblijfskaart). Dit is de verblijfskaart van een EU-onderdaan. Hierbij wordt je ingeschreven in het Vreemdelingenregister en kan je een elektronische EU-kaart aanvragen. Deze heeft een geldigheidsduur van vijf jaar tenzij je aangeeft voor een kortere periode in België te verblijven. Na inschrijving bij de gemeente zal je een rijksregisternummer (gelijkaardig aan een burgerservicenummer (BSN-nummer) in Nederland) toegewezen krijgen.

Een tweede optie is om te kiezen voor een Bijlage 33. Hiervoor kies je wanneer je een kot huurt in België, maar je domicilie in Nederland wilt behouden. Deze is geldig tot 31 oktober van het lopende academiejaar en zal dus ieder academiejaar vernieuwd moeten worden. Je wordt dan niet ingeschreven in het Vreemdelingenregister en krijgt dus ook geen rijksregisternummer. Wel krijg je van de universiteit een BIS-nummer toegekend. Deze is terug te vinden in SisA.

Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van een verblijfskaart.

Vragen over de studie?

Heeft u vragen over de studie? Neem dan zeker eens contact op met de mentoren. Zij staan klaar voor elke student!